Wielkanoc na Kujawach
Poland United Kingdom Germany France Spain China Russia
Oficjalny portal turystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dodaj obiekt/ wydarzenieGaleria

Wielkanoc na Kujawach

Usytuowane na początku wiosny Święta Wielkanocne, przypadające w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej równonocy i pełni księżyca, pokrywają się bardzo ściśle z terminem i treścią dawnych ludowych wierzeń (również na Kujawach), związanych z odnawianiem życia w naturze i cyklicznością przyrody, widoczną w sposób szczególny w naszym klimacie. Tak jak Chrystus umarł i zmartwychwstał, tak i natura wiosna budzi się do życia. Dlatego wiosenne praktyki i zwyczaje upływały pod znakiem radości i triumfu życia. 

Niedziela Palmowa na Kujawach


Otwiera Wielki Tydzień przed Wielkanocą. Tak jak w całej Polsce, także na Kujawach, święci się tego dnia w kościele palmy na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjne palmy kujawskie były bardzo skromne w porównaniu z palmami w innych regionach. Wykonywano je z kilku gałązek wierzby z baziami, dodając do nich „wiecznie żywe” borówki, barwinek, bukszpan, a także gałązki trzciny,, całość przewiązując barwna wstążeczką. Taki skromny typ palmy obowiązywał tutaj przez wiele lat. Dopiero po ostatniej wojnie na Kujawach pojawiły się palmy strojniejsze. Palma wielkanocna miała specyficzne zastosowanie w kulturze ludowej, stając się ważnym rekwizytem praktyk ludowych. Jej sakralizacja podczas mszy czyniła z niej środek apotropeiczny, niezwykle skuteczny w różnych zabiegach mających zapewnić zdrowie domownikom, inwentarzowi oraz przynieść powodzenie w gospodarstwie i na polu, odstraszając całe zło. Już po wyjściu z kościoła uderzano się nawzajem palmami wierzbowymi dla zdrowia. Potem rytuał ten powtarzano w domu, ze szczególna gorliwością wobec dzieci. 
Powszechnie też podczas porannego posiłku wielkanocnego łykano ” bagniątka ” zwane też „ kotkami ” dla zdrowia. Ponadto z palmą obchodzono trzykrotnie domostwo, odganiając nią złe duchy. Najpiękniejszą palmę umieszczano w izbie za świętym obrazem i przechowywano do następnej Wielkanocy. 

Kujawski Wielki Tydzień 

Poprzedzający święta Wielkanocne Wielki Tydzień, przybierał na Kujawach bogate formy obyczajowości, niektóre odmienne niż w pozostałych rejonach kraju. 

W Wielki Czwartek praktykowano zwyczaj „wybijania żuru” dla zaakcentowania kończącego się postu. Zwyczaj ten wyznaczał zarazem kres spożywania żuru, który stanowił obowiązująca potrawę w kujawskim jadłospisie przez cały post. „Wybijanie żuru” stawało się okazją do zalotów, bowiem garnki z żurem wymieszanym z błotem, wapnem i brudna woda, rozbijano o drzwi i progi domów, w których były panny na wydaniu. Tego dnia chłopcy kręcili także baty ze słomy, z którymi podchodzili pod domy wdów i trzaskaniem nich zapowiadali jakoby szybkie ich ponowne zamążpójście. 

W Wielki piątek, gdy dla upamiętnienia śmierci Chrystusa na krzyżu milkły kościelne dzwony, po wsiach i małych miasteczkach odzywały się różne drewniane kołatki i terkotki. biegano z nimi, robiąc wszędzie dużo hałasu. Powszechnym zwyczajem tego dnia było trzykrotne obmywanie się o wschodzie słońca w bieżącej wodzie. Miało to zabezpieczać przed krostkami i gwarantować urodę. Tego dnia przede wszystkim jednak ubierano w kościołach groby, przy których sprawowano straż. W domach tego dnia na znak powszechnej żałoby, zasłaniano lustra (później telewizory) ciemnymi zasłonami, by nikt domowników – nawet przez przypadek, w nich się nie przeglądał. 

Wielka Sobota – to czas poświęcenia pokarmów , czyli tradycyjnie „ święcone”. Z reguły „święconkę” układano w koszyczkach lub na drewnianych kopankach i zanoszono do domów bogatych gospodarzy, gdzie przybywał ksiądz, święcąc je razem. Na „święconkę” składały się takie produkty jak: chleb, jaja, sól, chrzan, nie mogło też zabraknąć białej kiełbasy (obłożonej jajami), szynki, baby drożdżowej i baranka wykonanego z masła z oczkami z pieprzu. Później pojawił się baranek cukrowy lub kupiony w sklepie gipsowy bądź plastikowy, z reguły z czerwoną chorągiewką. Niosąc „święconkę przez wieś nakrywaną ją białą haftowaną serwetką, zdobioną zielonym barwnikiem. Stół na którym ustawiono ją później w domu nakrywano śnieżnobiałym obrusem i przystrajano zielonymi „wiecznie żywymi „ gałązkami. 

Malowane jaja symbolizują narodziny i ukryte siły witalne najwymowniej urzeczywistniały prawdę o cykliczności odradzania się natury wiosną. Życie zamknięte przez pewien czas w skorupie ujawniało się w pełni po jej rozpadzie. Na Kujawach jaja nazywano kraszankami i były zdobione bardzo skromnie. Barwiono je zazwyczaj na jeden kolor w łupinach cebuli lub w korze dębu dla osiągnięcia kolorystyki od złocistej di ciemnobrązowej, zielony uzyskiwano poprzez gotowanie jaj w oziminie. Niekiedy na tak przygotowanych kraszankach wyskrobywano wzory ostrym narzędziem, albo „pisano” woskiem, zdobiąc je motywami geometrycznymi i roślinnymi. Tradycyjnie obdarowywano nimi nawzajem, a podczas świątecznego śniadania dzielono się jajkami jak wigilijnym opłatkiem, składając sobie życzenia pomyślności i zdrowia. 

W noc rezurekcyjną był zwyczaj, ze chłopcy bębniąc na bębenkach podchodzili pod domy gospodarzy, informując o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Także rankiem w Niedzielę Wielkanocną ponownie obmywano się w bieżącej wodzie, która w tym czasie, nabierała specyficznych właściwości oczyszczających, uzdrawiających i użyźniających. 

Natomiast wielkanocny zwyczaj polewania się woda, czyli dyngus przybrał na Kujawach formę społecznej zabawy, stając się tym samym doskonałą okazją do całorocznych rozrachunków pomiędzy chłopcami a dziewczynami. Zwyczaj ten był na Kujawach bardzo rozbudowany i znany pod nazwą „ Przywoływek ” dyngusowych, albo „ wywoływek ”, „ wołanek ” lub „ krzyków ”. „ Wywołanki ” dyngusowe były znakomita okazją do kojarzenia małżeńskich par. pełniły ponadto funkcje wychowawcze, towarzyskie, zabawowe, a nawet patriotyczne. W Szymbornu na Kujawach, gdzie tradycja ta jest żywa do dziś i kultywowana w niezmienionej niemal formule przez tamtejszy Klub Kawalerów, w czasie zaborów chłopcy szli na „ przywoływki ” w rogatywkach na głowie, z biało-czerwonymi sztandarami w rekach – manifestując swoją polskość. Silne więzi społeczne ujawniane w czasie „ przywoływek ” zauważyli już dawno badacze kultury ludowej. 


Źródło: „Zwyczaje i obrzędy doroczne na Kujawach” autor: Krystyna Pawłowska, Wydawca: Dobrzyńsko – Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku.


Share

Following mention points will grant a person to process the space from others and also will be finding that iPhone is relatively cheap michael kors bags lucrative, efficient additionally, the best choice. iPhone 4s system is a advanced most handset device all types of incredible features as a result it a fantastic handset device for operating a company with each day work. With all your incredible features michael kors bags available and functionality, iPhone is distinguishable from others and stands if you are an incredible handset device for just a continuing development of any application. nike blazer pas cher SynapseIndia is known as a leading apple database development company that extensivelyexperienced and highly michael kors bag skilled android app team that believes in providing top quality with best efforts.Nike Blazer Inducing the glory, Nike Pas Cher iPhone is considered the main device for apps to start to be used upon. Then, there had been several incidences, from where the tracker app has arrived handy therefore the devices have actually been recovered. Moreover, the Nottingham michael kors bags on sale police department is reluctant in paying up the damages in for those innocent resident as they definitely believe that they have enough great alleviate this job, except for erring signal inside installed tracker on the said device. Doudoune Moncler Pas Cher Considering the amount apps popping out inside niche for plenty of devices, whether or not it's Apple phones, Android devices or Blackberry phones, incidences like michael kors bags available however these are great example produce caution in because of the app from authentic vendors. nike blazer However, Nike Pas Cher all of these certainly really do not convey that using apps can be dangerous, but it really certainly claims that using a reduced amount of genuine apps is by and large troublesome.Online Bags Brand Blog Features about Michael Kors Bags Available on the market App Development For first time Users Russians think the method that you would celebrate 2012, very much like it'll cost you it.

nike blazer pas cher That's they dress fresh clothes for celebration, prepare huge meal having an abundance of dishes, buy lots of presents for the associates and family. Russian Christmas is well-known relating to the 7th of January. 2012 is generally celebrated with friends, also, the Christmas is traditionally celebrated with parents and family. Plenty of people check out a church on Christmas Eve or begin the morning on Xmas day. Whilst in the afternoon everyone gets together in your Christmas dinner. In darkness, mostly inside villages and small towns, children include property to property signing carols, and receiving gifts and sweets. Russian many families love Year. Nike Blazer Pas Cher Build a good plan available for you and also your Russian girl dating. Make those holidays unforgettable for you two.It is almost always the only most popular holidays in Russia, Ukraine, Moldova, Pas Cher Nike Belorussia besides other countries of FSU. Several countries it's really just a national holiday together with a day off, in a few it is not necessarily official holiday, but nonetheless most celebrated in Russia and Ukraine. This is often this is the best holiday for living space of diverse years. It is in reality a practice: all men congratulate each woman of the lives. With this subject day women typically are not able to do what's necessary in your own home: men cook, clean, arrange a holiday dinner or possibly night into the restaurant. All ladies tomorrow receives presents, flowers, indication of affection and admiration, cards, love poems, etc. Nike Pas Cher The gifts will be required, though the attention an example may be a vey important. Actuality tends to be that day specialist showing your Russian woman over with special. Women's Day in 2013 is on its way. What's your cover your Russian women dating? It is almost always one of the most favorite holidays of Russia people. nike blazer pas cher Many start planning the Easter by preserving the Lent. The Thursday before Easter may be known as ''Clean Thursday''. Due to this day Russia women clean the homes, cook, prepare presents for Easter. The most common tradition during this particular day to dye the eggs red and bake sweet pastries, called "Kullichi''. Nike Pas Cher To the Easter morning people check out a church to your mass. They take food there which should be blessed. nike blazer pas cher Following mass, they are going back on your large Easter dinner. On that day Russian greet oneself with ''Kristos Voskres'', which signifies ''Christ is alive'', using three kisses inside cheeks. If you fly to check out your Russian girlfriend at Easter, make sure you remember these traditions. karen millen sale Every marriage requires work, dedication, numerous compromise and commitment. For more information visit Dating Russian Women Tips.Celebrate Utilizing your Russian Women DatingTo gain married to many Russian woman plus a satisfied marriage, you should celebrate these nike pas cher Russian holidays together it does not matter you may well be dating the Russian girl and possess married. Every marriage requires work, dedication, numerous compromise and commitment. A nike pas cher significant international marriage requires a large amount more consideration and attention simply because the obstacles how the couple faces. These obstacles is cultural and design of life difference. For this reason it cannot be overemphasized understand one another's cultures and traditions. nike blazer pas cher Christmas season will be the great aspect to any culture. Let's know more about the preferred holidays of Russian as well as Ukraine girls.Russians think the way you would celebrate 2012, just like it will cost you it. This is why they dress fresh clothes for celebration, prepare huge meal that have an abundance of dishes, purchase numerous presents for good friends and family. Russian Christmas is well known on the 7th of January. 2012 are frequently celebrated with friends, also, the Christmas is traditionally celebrated with parents and family. Nike Pas Cher Lots of folks look for a church on Christmas Eve or begin the morning on Xmas day. nike blazer pas cher Within afternoon everyone gets together for ones Christmas dinner. Throughout the night, mostly inside villages and small towns, children include property to property signing carols, and receiving gifts and sweets. Russian many families love Year. Make a great idea for yourself and then your Russian girl dating. Make those holidays unforgettable in every case two.

nike blazer pas cher nike blazer Air Max Pas Cher nike blazer pas cher nike blazer pas cher Nike Pas Cher nike blazer pas cher nike tn pas cher nike pas cher nike blazer pas cher nike blazer pas cher karen millen sale Nike Pas Cher Nike Blazer Pas Cher Nike Pas Cher Nike Tn Pas Cher Nike Tn Pas Cher Nike Pas Cher Nike Blazer Nike Pas Cher Pas Cher Nike Nike Pas Cher Nike Blazer Pas Cher Nike Pas Cher Sac louis vuitton Pas Cher Sac louis vuitton Pas Cher Sac Celine Pas Cher Herve Leger Outlet cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football shirt sale doudoune moncler pas cher polo ralph lauren pas cher polo ralph lauren pas cher Sac louis vuitton Pas Cher Sac louis vuitton Pas Cher Sac Celine Pas Cher Herve Leger Outlet cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football shirt sale doudoune moncler pas cher polo ralph lauren pas cher polo ralph lauren pas cher Nike Pas Cher Nike Tn Pas Cher Nike Pas Cher Nike Blazer Pas Cher Nike Pas Cher Nike Tn Pas Cher Nike Pas Cher Nike Tn Pas Cher